Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

06.11.2012. - Završena edukacija zaposlenih u LER kancelarijama Sremske i Južnobačke oblasti


U Pećincima je održan poslednji trening za službenike iz 3 opštinske kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Iriga, Šida i Bača. Polaznici su zahvaljujući višemesečnoj obuci, koju je kao mentor vodila Agencija za razvoj opštine Pećinci u saradnji sa Centrom za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR, unapredeli svoja znanja i veštine neophodne za uspešan rad u svojim opštinskim LER kancelarijama.

 

Poslednji trening je bio posvećen pripremi predloga projekata prema smernicama EU, konkursnoj proceduri i projektnom budžetiranju. Većina polaznika obuke do sada nije imala priliku da učestvuje u pripremi i sprovođenju projekata, koje finansira Evropska unija ili neki drugi međunarodni donatori, tako da je interesovanje za upoznavanje sa ovim temama bilo izraženo još na uvodnom seminaru, u martu tekuće godine, kojim je započeta obuka službenika iz 9 malih opštinskih kancelarija za LER.

 

Jednogodišnji projekat „Naša zajednička misija-male kancelarije za LER na putu velikog uspeha“, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, biće završen sredinom decembra. Tokom sprovođenja projekta CenTriR-u su veliku pomoć u edukaciji ciljne grupe pružili partneri iz gradskih/opštinskih kancelarija za LER Kragujevca, Zrenjanina i Pećinaca.

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org