Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

11.12.2012. - Predstavljamo - Katalog kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji


CenTriR sa ponosom predstavlja Katalog kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji, koji je jedan od rezultata na projektu „Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha”. Ovaj jednogodišnji projekat, koji je CenTriR realizovao u saradnji sa gradovima Kragujevac i Zrenjanin i opštinom Pećinci, je finansirala Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Osnovna svrha štampanja i distribucije ovog kataloga jeste da posluži kao sredstvo za informisanje, umrežavanje, iniciranje saradnje i pokretanje zajedničkih razvojnih projekata između lokalnih samouprava, s jedne strane, ali i da omogući dalja istraživanja nevladinog i vladinog sektora o kapacitetima ovih značajnih kancelarija i praćenju njihovog razvoja i rada, s druge strane.

Podaci koji se nalaze u ovom katalogu su sakupljeni tokom istraživanja koje su članovi projektnog tima sproveli u periodu maj- jul 2012. godine. U prvoj fazi, koja je podrazumevala telefonsko intervjuisanje, čak 105 jedinica lokalne samouprave (od 145) je potvrdilo da u njihovim opštinama/gradovima postoji neko lokalno telo koje se bavi podsticanjem lokalnog ekonomskog razvoja. Međutim, kada su istim lokalnim samoupravama dostavljeni upitnici, samo njih 87 je dostavilo popunjene upitnike. Iako se među sakupljenim podacima ne nalaze podaci za neke velike i uspešne kancelarije za LER, projektni tim, zbog verodostojnosti istraživanja, nije želeo da samoinicijativno popunjava upitnike na osnovu neproverenih informacija dostupnih na internetu o tim kancelarijama.

CenTriR na sebe ne preuzima odgovornost za moguću neispravnost nekih podataka, jer su oni u katalog unošeni isključivo na osnovu informacija i podataka iz upitnika, koji su opštine i gradovi sami popunjavali. Projektni tim se svim snagama trudio da što veći broj lokalnih samouprava dostavi popunjene upitnike, ali i da stručno sistematizuje, klasifikuje i obradi sakupljene podatke, u nadi da će katalog biti što verodostojniji stvarnoj situaciji u ovoj oblasti u Srbiji. U slučaju da se ispostavi da nismo u potpunosti uspeli u ovoj našoj nameri, CenTriR će nastaviti da u svom daljem radu redovno ažurira podatke koji se nalaze u online registru Kancelarija za LER u Srbiji, koji će uskoro biti dostupan na našem sajtu.

 

Katalog možete preuzeti ovde.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org