Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

27.12.2012. - Uspešno završen projekat "Naša zajednička misija-male kancelarije za LER na putu velikog uspeha"


Danas je održavanjem konferencije za medije u gradskoj upravi Zrenjanin, na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati, okončan jednogodišnji projekat CenTriR-a, grada Zrenjanina, grada Kragujevca i opštine Pećinci. Mnogobrojnim gostima obratili su se mr Ivan Bošnjak, gradonačelnik grada Zrenjanina, Branislav Bugarski, pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i Vanesa Belkić, izvršna direktorka CenTriR-a.

CenTriR je pre godinu i po dana pokrenuo inicijativu da se u podizanje kapaciteta Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj (LER) u nerazvijenim opštinama u Srbiji, uključe gradovi i opštine koji su već ostvarili značajne rezultate na ovom planu u poslednjih nekoliko godina. Kragujevac, Zrenjanin i Pećinci su pored izuzetnih rezultata na planu LER-a, pokazali volju da se aktivno uključe u ovaj projekat i da svoja znanja, stečena iskustva i ostvarene rezultate približe kolegama iz 9 opština koje su izabrane u pripremnoj fazi projekta.

Projekat je podrazumevao obuku službenika iz 9 malih opštinskih Kancelarija za LER iz Iriga, Bača, Šida, Bele Crkve, Kovina, Topole, Bečeja, Novog Bečeja i Nove Crnje, u kojoj su kao mentori učestvovali službenici iz Zrenjanina, Kragujevca i Pećinaca. Obuka je obuhvatala održavanje trodnevnog seminar u Ečkoj, 3 studijske posete mentorskim Kancelarijama za LER i 6 jednodnevnih treninga, koje je redovno pohađalo 20 lokalnih službenika. Pored same edukacije, cilj projekta je bio i pokretanje međuopštinske saradnje na planu daljeg jačanja kapaciteta i pokretanja zajedničkih razvojnih projekata i inicijativa između gradova/opštine mentora i targetiranih malih opština.

Poseban rezultat predstavlja kreiranje prvog jedinstvenog online registra svih Kancelarija za LER u Srbiji, koji je dostupan za pretraživanje na našem sajtu, kao i štampanje i distribucija kataloga ovih kancelarija. Pre realizacije projekta nije postajala jedinstvena evidencija koje sve opštine i gradovi imaju ove kancelarije, koliko je službenika u njima zaposleno, kakav je njihov status u organizaciji opštinske, odnosno gradske uprave i kakve su rezultate do sada postigle u svom radu. Pored rešavanja ovih problema, kreiranjem registra i kataloga svih kancelarija za LER u Srbiji stvoreni su preduslovi za njihovo umrežavanje i pokretanje saradnje na zajedničkim razvojnim projektima, kao i preduslovi za praćenje i ocenu njihovog daljeg rada. Takođe, ovaj registar će u mnogome olakšati buduća istraživanja iz domena lokalnog ekonomskog razvoja od strane vladinog i nevladinog sektora.

Odlična saradnja svih projektnih partnera tokom realizacije projekta, kao i zainteresovanost malih opština za kontinuiranu edukaciju i jačanje svojih kapaciteta na planu LER-a, je rezultirala željom da se ta saradnja uskoro nastavi na sličnim projektima.

Projekat je realizovan zahvaljujući finansijskoj podršci Fondacije za otvoreno društvo, Srbija.

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org