Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

14.11.2013. - Konkurs za učešće na seminarima


Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR iz Beograda i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj iz Bijeljine, raspisuju konkurs namenjen srednjoškolcima iz Sremske Mitrovice, Rume, Inđije i Stare Pazove, za učešće na 2 trodnevna seminara, koji će biti organizovani u Bijeljini (28.novembar-1.decemar 2013) i Rumi (krajem decembra 2013).

Biće odabrano ukupno 16 učenika/ica, po četvoro iz svake gimanzije u gorenavedenim opštinama, koji će zajedno sa istom grupom vršnjaka iz Bosne i Hercegovine pohađati 2 seminara, sa ciljem osnaživanja kapaciteta mladih za identifikaciju problema i njihovo aktivno rešavanje u lokalnoj zajednici. Nakon pohađanja seminara, polaznici će sa svojim mentorima osmisliti i realizovati lokalne akcije u svojim opštinama.

Uslovi konkursa:

  • da su kandidati/tkinje punoletna lica
  • da pohađaju gimnaziju u jednoj od sledećih opština (Sremska Mitrovica, Ruma, Inđija i Stara Pazova)
  • da imaju važeću ličnu kartu ili pasoš za prelazak preko granice
  • da dobiju odobrenje najmanje jednog od roditelja za učešće na seminarima
  • da obavezno prisustvuju na oba planirana seminara
  • da su voljni da nakon seminara učestvuju u realizaciji lokalnih akcija u svojoj opštini

 

Način prijave:

  • potrebno je dostaviti popunjenu prijavu, koju možete preuzeti ovde, e-mailom na sledeću adresu: office@centrir.org najkasnije do 21.11.2013. do 17h.
  • kao potvrdu odobrenja od strane roditelja, dovoljno je navesti njihovo ime i kontakt telefon, jer će nakon preliminarnog odabira polaznika/ica oni biti kontaktirani, da bi se proverilo da li su upoznati sa prijavom za učešće na seminarima i da li se slažu sa time. Nakon toga će biti sačinjena konačna lista polaznika seminara i o njoj će svi kandidati biti obavešteni najkasnije 25.11.2013.

Organizator seminara snosi sve troškove (prevoz mini-busom, smeštaj, hranu, radne materijale) za sve učesnike seminara, zahvaljujući donaciji EU koja finansira projekat „Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona“. Ovaj projekat zajednički realizuju partnerske organizacije Centar za ravnomerni regionali razvoj- CenTriR i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj, kroz IPA program Prekogranična saradnja Srbija-Bosna i Hercegovina. Sve škole su već upoznate sa realizacijom samog projekta, tako da će CenTriR zajedno sa lokalnim Kancelarijama za mlade opravdati izostanak iz škole zbog pohađanja seminara svim odabranim polaznicima.

Od kandidata/kinja se očekuju da ponesu dobro raspoloženje i volju da sa vršnjacima kroz interaktivni rad usvajaju nova znanja i veštine, koje će potom nastojati da primene u svom daljem aktivizmu u njihovim opštinama 

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na telefone: 011 3240 143, 063 8129 119 ili e-mailom: milica.hrnjaz@centrir.org, kontakt osoba Milica Hrnjaz.


Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org