Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

23.12.2013. - Održan drugi seminar o omladinskom aktivizmu za srednjoškolce iz Srbije i BiH


Tridesetak srednjoškolaca iz Srbije i BiH, koji su krajem prošlog meseca pohađali uvodni seminar u Bijeljini, se ponovo okupilo u Rumi gde su u periodu od 20.-23. decembra 2013. pohađali drugi seminar posvećen omladinskom aktivizmu. Učesnici seminara su bili učenici 8 srednjih škola, koje se nalaze u sledećim opštinama i gradovima pograničnog regiona Srbija-BiH: Bijeljina, Orašje, Doboj-Istok, Gradačac, Inđija, Sremska Mitrovica, Stara Pazova i Ruma.

Seminar je omogućio mladima razmenu mišljenja sa vršnjacima iz regiona o ključnim problemima mladih u njihovim lokalnim zajednicama, ali i sticanje novih znanja, veština i iskustava vezano za osmišljavanje i sprovođenje lokalnih akcija. Uz pomoć trenera i moderatora polaznici seminara su samostalno razrađivali akcione planove za sprovođenje lokalnih akcija u svojim zajednicama, čiju realizaciju će koordinisati od februara do aprila naredne godine, uz mentorsku podršku CenTriR-a i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Cilj ovih lokalnih akcija jeste doprinos rešavanju jednog problema mladih u opštinama/gradovima koje su obuhvaćene projektom, kao i povezivanje mladih sa lokalnim Komisijama/Kancelarijama za mlade u sprovođenju ovih lokalnih akcija.


Radionice za srednjoškolce su se odnosile na sledeće teme:

  • Omladinska politika i omladinski aktivizam
  • Volonterizam
  • Identifikacija problema mladih u lokalnoj zajednici
  • Korak po korak- od problema do akcionog plana za njegovo rešavanje
  • Timski rad i uspešna podela uloga u timu
  • Motivisanje mladih i njihovo uključivanje u lokalne akcije
  • Lobiranje kod donosioca odluka za podršku inicijativama mladih
  • Prezentacija 8 akcionih planova za sprovođenje lokalnih akcija učesnika seminara.

Seminar je sproveden u okviru aktivnosti na projektu ,,Mladi najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona”, koji finansira Evropska unija, kroz IPA Program prekogranična saradnja Srbija- BiH. Projekat sprovode partnerske organizacije- CenTriR u Srbiji i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u BiH.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org