Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

29.11.2013. - Održan sastanak partnerskih organizacija na projektu prekogranične saradnje


Još jedan sastanak partnerskih organizacija- CenTriR-a iz Beograda i Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj je održan u Bijeljini, sa ciljem sagledavanja rezultata postignutih polugodišnjim sprovođenjem projekta “Mladi-najznačajnija snaga našeg regiona” i planiranja daljih zajedničkih aktivnosti.

Na projektu je do sada sprovedeno istraživanje koje je imalo za cilj da se utvrdi dosadašnja efiksanost lokalnih mehanizama za unapređenje položaja mladih u 16 opština i gradova pograničnog područja Srbija- BiH, zatim je pripremljena publikacija u kojoj su predstavljeni rezultati ovog istraživanja i održana je konferencija za medije u Bijeljini na kojoj je promovisan projekat i rezultati sprovedenog istraživanja.

U narednom periodu partnerske organizacije će organizovati 4 seminara za 64 srednjoškolca iz 16 opština i gradova u Srbiji i BiH, koordinisaće sprovođenje lokalnih akcija mladih koje će biti usmerene na rešavanje njihovih problema u lokanim zajednicama i organizovaće Prekograničnu omladinsku konferenciju u Užicu.

Projekat se finansira sredstvima Evropske unije, kroz IPA Program prekogranična saradnja Srbija-BiH.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org