Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

26.12.2013. - Nova publikacija CenTriR-a o sprovođenju omladinske politike u regionu


PublikacijaPublikacija „Analiza sprovođenja omladinske politike na lokalnom nivou u pograničnom području Srbija – Bosna i Hercegovina“ je nastala kao rezultat rada na projektu „Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“, koji kroz IPA program Prekogranična saradnja Srbija- Bosna i Hercegovina, finansira Evropska unija. Centar za ravnomerni regionalni razvoj sprovodi ovaj važan projekat, u sferi podsticanja razvoja omladinskih politika na lokalu, u saradnji sa partnerskom organizacijomiz BiH - Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj (Bijeljina).

Publikacija sadrži relevantne i zanimljive podatke o stvarnom angažmanu kancelarija za mlade u pograničnom regionu do kojih su dve organizacije došle zahvaljujući opsežnim istraživanjima sprovodenim tokom dosadašnje realizacije projekta. Prevashodni cilj publikacije jeste da pokaže stvarno stanje stvari na planu sprovođenja omladinske politike u opštinama/gradovma koji pripadaju pomenutom prekograničnom području, da uporedi prisutnu praksu u Srbiji i BiH na planu rešavanja problema mladih, ali i da kreatorima omladinske politike u obe države ukaže na manjkavosti u praksi i preporuke kako da iste prevaziđu sa ciljem postizanja boljih i održivijih rezultata.

Pored kratkog pregleda pravnih i institucionalnih mehanizama za unapređenje položaja mladih u obe države, najvažniji deo publikacije predstavljaju rezultati istraživanja o funkcionisanju kancelarija/komisija za mlade u 16 opština/gradova (Sremska Mitrovica, Inđija, Stara Pazova, Ruma, Prijepolje, Nova Varoš, Užice, Čajetina, Bijeljina, Gradačac, Doboj-Istok, Orašje, Goražde, Višegrad, Foča, Srebrenica) i sprovođenju lokalnih strategija/akcionih planova za mlade u ovim lokalnim zajednicama. Do ovih rezultata se došlo kroz intenzivne kontakte i intervjuisanje zaposlenih u kancelarijama za mlade iz targetiranih opština/gradova, ali i analizu njihovog načina oglašavanja i komunikacije sa mladima putem vebsajtova i naloga na društvenim mrežama. Da bi se uvid u dosadašnje rezultate sprovođenja omladinskih politika u opštinama i gradovima koji su bili obuhvaćeni ovom analizom upotpunio, u četvrtom delu publikacije su predstavljeni nalazi anketiranja 1214 srednjoškolca, iz istih lokalnih samouprava, o tome kako procenjuju rad lokalnih tela u rešavanju problema mladih.

CenTrir se zahvaljuje velikoj većini tartetiranih kancelarija za mlade na pokazanoj kooperativnosti i profesionalnosti. Napominjemo da su podaci za potrebe ovog istraživanja sakupljani u periodu avgust - oktobar 2013. godine, te da je moguće da su se neki stvari do momenta objavljivanja publikacije promenile.

 

Publikaciju možete preuzeti ovde.


Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org