Način delovanja


Radi ostvarenja svojih ciljeva CenTriR:

  • pruža savetodavnu, stručnu i svaku drugu vrstu podrške i pomoći inicijativama u najrazličitim oblastima   (održivi lokalni razvoj, primena standarda EU, izgradanja i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, zaštita životnog okruženja, ruralni razvoj, infrastrukturni razvoj, prekogranična saradnja, podrška omladinskim politikama, unapređenje socijalnih servisa, razvoj obnovljivih izvora energije, rad sa ugroženim i manjinskim grupama itd.) začetim na lokalnom i regionalnom nivou;
  • organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima i ustanovama stručne skupove, savetovanja, seminare, obuke i druge oblike stručne edukacije i usavršavanja u oblasti planiranja i sprovođenja lokalnih razvojnih projekata i izrade strateških dokumenata razvoja;
  • organizuje kampanje, javne debate i  medijske događaje koji imaju za cilj promociju ideje o regionalizaciji Srbije zasnovane na uspostavljanju održivih regiona i ublažavanju posledica njihovog neravnomernog razvoja;
  • učestvuje u osmišljavanju i realizaciji naučnih, stručnih i istraživačkih projekata iz domena održivog lokalnog i regionalnog razvoja;
  • objavljuje publikacije i brošure iz domena svoga delovanja itd.
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org