Naziv projekta : „Beočin-nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“


Period realizacije: mart 2011-jun 2012

Partneri: opština Beočin, opština Čajetina, Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Donator: Evropska unija


O projektu:

CenTriR je partnerska organizacija na projektu „Beočin-nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“ koji opština Beočin realizuje u okviru programa Exchange 3 (drugi poziv za podnošenje projekata),  a finansira ga Evropska unija.  CenTriR je imao aktivnu ulogu u uobličavanju i pripremi predloga projekta, dok  joj  je u samoj implementaciji projekta poverena celokupna logistika i koordinisanje projektnim aktivnostima.

Realizacija projekta podrazumeva  jačanje kapaciteta opštinske uprave Beočin  za upravljanje turističkim potencijalima opštine , ali i za definisanje i promociju postojeće turističke ponude. Takođe, projektom će biti unapređena turistička infrastruktura postavljanjem info- punktova i  informativnih turističkih tabli na najznačajnim putnim prilazima opštini, ali i uređenjem dve lokacije na teritoriji opštine za turističke posete. Konačno, projektom je predviđena intezivana edukacija 15 seoskih domaćinstava zainteresovanih za pružanje usluga u seoskum turizmu, koji će imati prilike da se neposredno upoznaju sa svim aspektima ovog posla kroz susrete sa iskusnim domaćinima gornjemilanovačkih i zlatiborskih sela.


Glavne aktivnosti na projektu su:

  • Izrada registra turističkih potencijala i znamenitosti opštine Beočin
  • Izrada i usvajanje Programa razvoja turizma opštine Beočin za period 2011.-2016. godine
  • Edukacija 15 seoskih domaćinstava zainteresovanih za pružanje usluga u seoskom turizmu
  • Postavljanje info-punktova i informativnih turističkih table
  • Uređenje dve lokacije na teritoriji opštine za turističku namenu
  • Jačanje kapaciteta zaposlenih u Kancelariji za LER za upravljanje i promociju turističke destinacije
  • Intezivana kampanja za promociju turističkih potencijala ( snimanje i emitovanje promo filma, bilbord kampanja, medija vikend za novinare i tur operatere itd.)

 

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org