Misija


Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana osnovano sa ciljem pružanja podrške različitim građanskim inicijativama usmerenim ka održivom i uravnoteženom lokalnom i regionalnom razvoju Srbije.

Kružok mladih politikologa sa višegodišnjim radnim iskustvom  u civilnom i  državnom sektoru osnovao je CenTriR u februaru 2010. godine, kao svojevrsan odgovor na sistematsku marginalizaciju pitanja  koja se odnose  na uravnotežen regionalni razvoj, održivi lokalni razvoj i decentralizaciju vlasti. Reč je o temama koje se po pravilu u fokusu javnosti nalaze samo u predizbornom periodu kada ih u vidu „šećerne vodice“ određene političke opcije velikodušno ponude stručnoj javnosti i građanstvu, a potom redovno stave ad acta, ukoliko se nakon prebrojavanja glasova nađu u poziciji vlasti. Ovim se samo u nedogled odlaže modernizacija političkog sistema Srbije koja onemogućava planiranje i praktikovanje održivog i uravnoteženog lokalnog i regionalnog razvoja, pošto poluga za odlučivanje o ovim pitanjima ostaje dovoljno daleko  od uticaja građanske baze i stručne javnosti. Pored ovoga, očuvanje postojećeg stanja značilo bi negiranje jednog od osnovnih prava građana, da bez obzira gde žive- u maloj pograničnoj opštini ili velikom gradu, imaju pravo da žive u boljem, bezbednijem, humanijem i održivom okruženju, a da srpsko društvo kao celina, u prilagođavanju promenama u  svetskom  poretku, može da napreduje samo ukoliko podstiče održiv i ravnomeran razvoj svih svojih delova. 

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org