Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha


Projekat: „Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“

Period realizacije: decembar 2011-decembar 2012

Partneri: Grad Kragujevac, Grad Zrenjanin, Opština Pećinci

Donator: Fond za otvoreno društvo, Srbija

 

O projektu:

CenTriR je nosilac projekta čiji je cilj podsticanje intezivnijeg i održivog ekonomskog razvoja 9 malih i nedovoljno razvijenih opština iz 7 targetiranih okruga u Srbiji (Sremski, Južno-Bački, Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Kolubarski, Šumadijski, Braničevski), kroz jačanje ljudskih i organizacionih kapaciteta opštinskih kancelarija za LER za strateško planiranje i upravljanje procesom lokalnog ekonomskog razvoja.

Nedovoljno razvijene opštine u Srbiji čak i u 21. veku imaju velikih problema u izvršavanju poslova koje spadaju u krug njihovih klasičnih nadležnosti (upravne i komunalne), a još veći problem je nastao donošenjem novog Zakona o lokalnoj samoupravi 2007. godine, kada je po prvi put u krug eksplicitnih nadležnosti lokalne samouprave u Srbiji uvedeno podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja. Nedostatak finansijskih, tehničkih i kadrovskih resursa je ove opštine gurnuo u još nezavidniji položaj u odnosu na razvijene opštine i gradove, koje su oberučke dočekale mogućnost da ekonomsku budućnost svoje lokalne zajednice same planiraju, upravljaju i nadziru. Upravo iz tog razloga, ovaj projekat će povezati neke od najuspešnijih Kancelarije za LER u Srbiji (iz Kragujevca, Zrenjanina, Pećinaca) sa 9 malih i nedovoljno iskusnih Kancelarija za LER, sa ciljem da kroz mentorski rad, intezivnu edukaciju i usvajanje primera dobre prakse ojačanju svoje kapacitete za bavljenje LER-om.

 

Glavne aktivnosti na projektu su:

  • Intezivna edukacija ciljne grupe (seminari, studijske posete, treninzi)
  • Izrada online registra/baze svih Odeljenja/Kancelarija za LER u Srbiji
  • Štampanje i distribucija kataloga svih Odeljenja/Kancelarija za LER u Srbiji
  • Konferencije za medije
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org