Izbaci iz LER-a


Ovaj program je osmišljen sa ciljem osnaživanja kapaciteta malih lokalnih samouprava u Srbiji (do 30.000 hiljada stanovnika) u procesu njihove transformacije u moderne samouprave.

U Srbiji  trenutno ima 86 opština u kojima živi manje od 30.000 stanovnika, a od ovog broja čak 35 opština je svrstano u 40 najnerazvijenijih opština u Srbiji. U ovim opštinama živi preko 1,5 miliona građana Srbije vrlo često u znatno skromnijim socio- ekonomskim uslovima nego u velikim urbanim centrima, a pored ovoga donatorska sredstava, međunarodna razvojna pomoć i nove investicije po pravilu upravo zaobilaze ove opštine zbog njihovih vrlo ograničenih kapaciteta. U ovakvom stanju stvari, iako su zalaganja za suštinsku decentralizaciju  vlasti  sasvim legitimna i opravdana, treba imati na umu da mnoge od ovih samouprava nisu u stanju  da ispunjavaju ni  postojeće nadležnosti, a kamoli da će u budućnosti biti sposobne za preuzimanje novih nadležnosti. Ova činjenica sagledana u kontekstu evropskih integracija  postaje još bolnija, ako je poznato da se između 70%-80% celokupne legislative EU sprovodi upravo na lokalnom nivou.

 CenTriR će kroz ovaj program težiti:

  • jačanju kapaciteta lokalnih samouprava za planiranje i podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja
  • otvaranju novih i osnaživanju postojećih Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
  • izgradnji kapaciteta za povlačenje i realizaciju sredstava iz IPA i drugih fondova
  • unapređenju pružanja usluga građanima
  • održivom razvoju lokalnih zajednica
  • podsticanju međuopštinske, međuregionalne i prekogranične saradnje u oblastima zajedničkih interesa i transfera znanja i iskustava
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org