Istraživanje: „Istraživanje potreba preduzetnika i početnika u biznisu iz Južnobačke i Južnobanatske oblasti za podrškom koja im je neophodna za unapređenje njihovog poslovanja“Period realizacije: oktobar 2013–februar 2014

Naručilac: opština Bač


O istraživanju:

CenTriR je za potrebe opštine Bač sproveo istraživanje o potrebama preduzetnika i početnika u biznisu iz Južnobačke i Južnobanatske oblasti za podrškom koja im je neophodna za unapređenje njihovog poslovanja. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta ''Povezivanje okruga i opština u dunavskom regionu u Srbiji sa zajedničkim ciljem unapređenja socio-ekonomskog razvoja'', koji se realizuje u okviru programa „Socio–ekonomski razvoj Dunavske regije u Srbiji“.

Predmet istraživanja su bili ključni problemi i administrativne prepreke sa kojima se preduzetnici i početnici u biznisu iz Južnobačke i Južnobanatske oblasti svakodnevno susreću, a koje je potrebno prevazići kako bi se stvorilo povoljnije poslovno okruženje za rast i razvoj MSP sektora i unapredili uslovi za obavljanje poslovne delatnosti. Pored ovog, istraživanje je imalo za cilj i ispitivanje stvarnih potreba preduzetnika i početnika u biznisu iz 4 opštine obuhvaćene projektom–Bač, Odžaci, Bačka Palanka i Opovo, kako bi se prema njima kreirao set usluga virtuelnog inkubatora za preduzetnike, koji će kao jedan od ključnih rezultata biti pokrenut na gorepomenutom projektu.

Istraživanje možete preuzeti OVDE.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org