Završena istraživanja


Analiza primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u opštinama Zlatiborskog i Moravičkog regiona

Period realizacije: oktobar-novembar 2016

Donator:
 Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Učešće građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi

Period realizacije: jun-jul 2016

Autor:
 Vanesa Belkić

Mapiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj-Nalazi i trendovi promena 2012-2015

Period realizacije: maj-decembar 2015

Autor:
 Vanesa Belkić

„Istraživanje o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju razvoja na lokalnom nivou u Srbiji“

Period realizacije: februar-maj 2014.

Donator: Evropska unija

„Istraživanje potreba preduzetnika i početnika u biznisu iz Južnobačke i Južnobanatske oblasti za podrškom koja im je neophodna za unapređenje njihovog poslovanja“

Period realizacije: oktobar 2013–februar 2014

Naručilac:
opština Bač


„Analiza o sprovođenju omladinskih politika u opštinama / gradovima Republike Srbije koje se nalaze u pograničnom regionu sa Bosnom i Hercegovinom“

Period realizacije:
jul - oktobar 2013.

Donator: Evropska unija"Mapiranje kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u gradovima i opštinama u Srbiji"

Period realizacije: maj - jul 2013.

Donator: Fondacija za otvoreno društvo, Srbija


"Evaluacija dosadašnjeg i projekcija budućeg angažovanja Stalne konferencije gradova i opština prema svojim članicama"

Period realizacije: april 2012-januar 2013


Naručilac: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org