deCentriraj!


Ovaj program je osmišljen sa ciljem aktivne promocije i podrške različitim inicijativama usmerenim ka regionalizaciji Srbije u kontekstu sprovođenja stvarne decentralizacije vlasti.

Najšira javnost nije dovoljno upoznata, niti adekvantno informisana o stvarnim razlozima na kojima počivaju sve inicijative uperene protiv još uvek snažno centralizovanog  političkog sistema u Srbiji.  Nije samo reč o tome da  demokratija  između ostalog podrazumeva donošenje odluka na što bližem nivou samim građanima i da probleme, potrebe i mogućnosti jedne lokalne zajednice nije moguće adekvatno sagledati sa pozicije centralne vlasti, na čiju moć realnog sagledavanja stvari utiče dinamika razvoja i prosperitet političkog i ekonomskog  sedišta države. Lokalne i regionalne razlike u Srbiji su ogromne i njihovo istrajavanje samo povećava rasednu liniju između razvijenijih i nerazvijenih sredina, što generiše dugoročne probleme opasne po čitavu zajednicu: migracije ka velikim urbanim sredinama, koje na planu infrastrukture, komunalnih usluga i tržišta rada  ne mogu dovoljno brzo da se prilagode povećanju broja stanovnika, povećanje gradske sirotinje, izumiranje čitavih sela i malih opština u istočnim, južnim i pograničnim delovima Srbije, političke tenzije između AP Vojvodine, Beograda i ostatka Srbije jer se sve češće prigovara da AP Vojvodina na planu autonomije traži više nego što joj pripada, a da je Beograd po tempu razvoja već sada nekoliko decenija ispred  u odnosu na neke druge krajeve Srbije, itd. Svi delovi Srbije imaju pravo da se uravnoteženo i održivo razvijaju, a preduslov za to jeste regionalizacija Srbije, dugoročno planiranje održivog razvoja svakog regiona i priprema za povlačenje sredstava iz EU fondova namenjenih uravnotežavanju regionalnih razlika unutar EU. 


CenTriR će kroz ovaj program težiti:

 • kontinuiranoj edukaciji različitih ciljnih grupa o principima na kojima počiva decentralizacija vlasti, modelima i primerima dobre prakse, kao i osnovnim dokumentima koji reglišu ovu oblast;
   
 • adekvatnom informisanju javnosti o saradnji regija i regiona u EU, fondovima EU namenjenim uravnotežavanju regionalnih razlika, aktivnostima Komiteta regiona EU i Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope (Savet Evrope) itd.;
   
 • saradnji sa NVO sektorom, obrazovnim ustanovama, državnim sektorom i medijima na promovisanju ideje uravnoteženog regionalnog razvoja Srbije;
   
 • organizovanju promotivnih kamapanja i izgradnji participativne demokratije na lokalnom i regionalnom nivou;
   
 • podsticanju međuokružne, međuregionalne i prekogranične saradnje u oblastima zajedničkih interesa.
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org