„Podrška održivom povratku na Kosovo* i reintegraciji interno raseljenih lica“


Period realizacije: mart 2015–mart 2016

Naručilac: Nemačka nevladina organizacija Arbeiter – Samariter – Bund (ASB)

O projektu i angažmanu CenTriR-a:

Projekat sprovode ASB i Udruženje Sveti Nikola uz finansijsku podršku Evropske unije sa ciljem rešavanja problema interno raseljenih lica u Republici Srbiji. Projektne aktivnosti obuhvataju: podršku povratnicima u procesu povratka na Kosovo*, obezbeđivanje osnovnih paketa pomoći, pružanje podrške povratnicima u rešavanju administrativnih pitanja i obezbeđivanje bespovratne finansijske pomoći za pokretanje sopstvenog biznisa povratnicima na Kosovu*. CenTriR je na tenderu izabran za sprovođenje biznis start-up treninga za 10 povratničkih zajednica, kojima su odobreni biznis planovi za započinjanje posla i koji će dobiti bespovratna sredstva EU za nabavku opreme za otpočinjanje posla. Nakon obuke, CenTriR će pružati višemesečnu mentorsku podršku korisnicima bespovratnih sredstava za uspešnu implementaciju odobrenih biznis planova.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org