Projektni menadžment


CenTriR se tokom višegodišnjeg rada specijalizovao za pripremu i sprovođenje projekata koji se finansiraju iz IPA fondova. Posedujemo relevantno znanje i iskustvo neophodno za uspešno sprovođenje čitavog projektnog ciklusa, od razvoja projektne ideje, traženja partnera i pripreme predloga projekta, preko administrativnog i finansijskog sprovođenja projekta, do monitoringa, evaluacije i izveštavanja.

CenTriR pruža konsultantske usluge u sledećim oblastima:

  • Pisanje predloga projekata za IPA fondove
  • Pronalaženje projektnih partnera
  • Registracija u PADOR
  • Sprovođenje projekta u skladu za PRAG-om i procedurama vidljivosti EU projekata
  • Priprema tenderske dokumentacije za sekundarne nabavke i sprovođenje tenderskih procedura
  • Finansijski menadžment
  • Narativno i finansijsko izveštavanje
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org