Naš tim


Našu ključnu snagu čini troje stalno angažovanih stručnjaka i mreža saradnika, istraživača i konsultanata iz različitih oblasti  koje povremeno angažujemo na realizaciji naših aktivnosti.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org