Istraživanje


CenTriR sprovodi analize i istraživanja u oblasti rada i funkcionisanja organa lokalne samouprave, organa državne uprave i organizacija civilnog društva. Najveći deo do sada sprovedenih istraživanja je služio kao osnova za pisanje predloga praktične politike u određenoj oblasti, kako bi se dale preporuke za unapređenje postojećeg stanja, ali i pokrenula javna rasprava sa ciljem zagovaranja pozitivnih promena u toj oblasti.

CenTriR pruža konsultantsku pomoć u vezi sa:

  • Izradom metodologije istraživanja
  • Sakupljanjem podataka pomoću različitih istraživačkih tehnika: ankete, intervjui, fokus grupe, analiza sadržaja, itd.
  • Obradom sakupljenih podataka
  • Pripremom izveštaja o sprovedenom istraživanju
  • Pripremom predloga praktične politike
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org