Etički kodeks


U cilju usaglašavanja oko zajedničkih vrednosti i principa rada na kojima počiva delovanje udruženja u Srbiji, Centar za ravnomerni regionalni razvoj je u septembru 2015. godine pristupio Etičkom kodeksu organizacija civilnog društva u Srbiji.

Ovaj dokument, kroz konsenzus organizacija civilnog društva u Srbiji, teži uspostavljanju zajednice organizacija koje su razjasnile šta su njihove osnovne vrednosti i šta je njihovo značenje, i dobrovoljno prihvatile da ih se pridržavaju.

Inicijativu za kreiranje ovog dokumenta pokrenule su Građanske inicijative, a njegova promocija je realizovana u okviru projekta „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva – Civil Society Advocacy Initiative (CSAI)“, koji je realizovao Institut za održive zajednice – ISC, a finansirala Agencija SAD za međunarodni razvoj – USAID.

Tekst Etičkog kodeksa OCD u Srbiji možete preuzeti OVDE.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org