„Da li znaš da imaš pravo da znaš?“


Period realizacije: februar 2016–april 2016

Naručilac: Građanski savet opštine Mali Zvornik

O projektu i angažmanu CenTriR-a:

Projekat ’’Da li znaš da imaš pravo da znaš?’’ sprovodi Građanski savet opštine Mali Zvornik iz Malog Zvornika, a finansira ga Evropska unija. Navedeni projekat se realizuje u okviru projekta „Jačanje lokalne transparentnosti“ koji sprovode Beogradska otvorena škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska prava u okviru Programa ʺPodrška civilnom društvu za Republiku Srbiju 2013ʺ Delegacije EU. Projektne aktivnosti obuhvataju obuku zaposlenih u opštinskoj upravi i lokalnim institucijama o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, studijsku posetu opštini Ruma – kao primeru dobre prakse, ažuriranje opštinskog informatora za 2016. godinu, te izradu elektronske baze za vođenje posebne evidencije primljenih zahteva/žalbi za pristup informacijama od javnog značaja. Pored toga, projektom je planirana organizacija radionica za srednjoškolce i okruglog stola za predstvanike udruženja građana, kao i sprovođenje javnog događaja sa ciljem informisanja šire javnosti za aktivno uključivanje u građanski nadzor organa javne vlasti.

CenTriR je na tenderu izabran za pripremu i sprovođenje: obuke za zaposlene u opštinskoj upravi Mali Zvornik i lokalnim institucijama na temu primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dve radionice za 40 srednjoškolca na temu slobodnog pristupa informacijama od značaja za mlade i okruglog stola na temu "Pravni okvir i principi transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskog budžeta".

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org