Upravljanje ljudskim resursima – ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samouprave


Period realizacije: jun-decembar 2017.

Program: Podrška unapređenju kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave (WeBER projekat)

Donator: Evropska unija i Kraljevina Holandija

O projektu:

Opšti cilj projekta je monitoring i zagovaranje uvođenja moderne funkcije upravljanja ljudskim resursima u opštinskim upravama Gornji Milanovac, Užice i Požega u okviru procesa reforme javne uprave na lokalnom nivou. CenTriR će ovaj projekat sprovesti u 3 jedinice lokalne samouprave- Gornjem Milanovcu, Požegi i Užicu, a u realizaciju aktivnosti će biti uključene lokalne OCD i mediji.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • Analiza stanja i kapaciteta opštinskih uprava za upravljanje ljudskim resursima u skladu sa novim regulatornim okvirom- Zakonom o zaposlenima u AP i jedinicama lokalne samouprave
  • Informisanje javnosti o istraživačkim nalazima i preporukama
  • Jačanje kapaciteta medija i lokalnih OCD za zagovaranje i monitoring transparentnog zapošljavanja lokalnih službenika
  • Nagradni konkurs za najbolji medijski prilog o značaju uvođenja službeničkog sistema na nivou lokalne samouprave.
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org