Reference


U dosadašnjem radu CenTriR  je uspostavio saradnju sa sledećim partnerima i donatorima:

 

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org